Færre tillatelser til nye bygg

I 4. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger med i alt 1 039 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 21 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016. Størst var nedgangen for igangsettingstillatelser til bygging for bofellesskap, hvor nedgangen var 80 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2016 viser statistikken Byggeareal. 

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en nedgang på 13 prosent fra 3. kvartal 2017 til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal, men den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, med en nedgang de fire siste kvartaler.

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 4. kvartal i fjor, hadde en nedgang på 18 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor. 

I 4. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av  965 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette er en nedgang på 14 prosent fra samme kvartal året før.

Les mer: ssb.no