Fagarbeiderlønna i Fellesoverenskomst for byggfag økte med kr 5,90 per time

Den 14. og 15. mars 2018 ble det gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening på Fellesoverenskomst for byggfag (FOB). De forbundsvise tilpasningsforhandlingene ble gjennomført på grunnlag av mandat som fremkommer av Riksmeklerens møtebok av 2. og 4. mars, samt protokoll mellom LO og NHO av 13. mars 2018.

Partene ble blant annet enige om følgende satshevninger i Fellesoverenskomst for byggfag:

2.1 Garanterte minstefortjenester

  • Fagarbeider kr 203,80 per time (økt fra kr 197,90)

Arbeidstakere uten fag- eller svennebrev

  • Med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 191,00 per time
  • Uten bransjeerfaring gjelder kr 183,10 per time

For unge arbeidstakere under 18 år gjelder kr 122,90 per time

§2-7 Overtidsgodtgjørelse

  • Ny sats, kr 260,38

§ 7-2.2 Satser for reise- og gangtid

1. Når arbeidstaker selv sørger for transport:

a) for avstand fra 7,5 til 15 km: kr 98,10
b) for avstand fra 15 til 30 km: kr 162,50
c) for avstand fra 30 til 45 km: kr 190,80
d) for avstand fra 45 til 60 km: kr 218,40
e) for avstand fra 60 til 75 km: kr 247,80

Se de andre satsene og protokollen her