Flere boliger, færre næringsbygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 9 prosent fra november til desember. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned, viser statistikken Byggeareal. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, men med en nedgang fra desember 2016. 

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned 32 prosent fra november til desember 2017. Den langsiktige trenden viser at det har vært en nedgang i bruksareal til andre bygg siden august 2016.

I tidsrommet januar 2017 - desember 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 35 000 nye boliger. Det er 3 prosent færre enn foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,7 millioner kvadratmeter til annet enn bolig. Det er 2 prosent mindre enn i perioden før.

Les mer: ssb.no