Flere leverer regnskap

1 586 foretak har ikke oppfylt plikten til å sende inn 2016-regnskapet til Regnskapsregisteret før 1. mars i år. Antallet som ikke har levert er 39 prosent lavere enn året før, og det er selvsagt veldig positivt, sier underdirektør Narve Amundsen ved Brønnøysundregistrene i en melding fra registrene. Tallet gjelder aksjeselskap, allmennaksjeselskap,boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak. De som ikke har levert utgjør 0,56 prosent  av totalt 284 090 innsendingspliktige enheter.

Ny frist for innsending av årsregnskap for 2016 er 6. april 2018. Hvis komplett årsregnskap ikke er mottett før denne datoen, vil Regnskapsregisteret varsle tingretten om at vilkårene for tvangsoppløsning er til stede.

Les mer

Hvilke enheter det gjelder finner du her