Flere tillatelser til nye bygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 27 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, med en svak nedgang fra desember 2016. De siste to måneder viser en svak økning, viser statistikken Byggareal.

Økning også for andre bygg enn boliger
Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 26 prosent fra august til september. Den langsiktige trenden viser at det har vært en nedgang i bruksareal til andre bygg siden august 2016, men med en økning igjen de siste seks månedene. 

Sju prosent vekst siste tolvmånedersperiode
I tidsrommet fra oktober 2016 til september 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 37 500 nye boliger. Det er sju prosent flere enn i foregående tolvmånedersperiode. 

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,9 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 4 prosent mer enn i perioden før.

Les mer: ssb.no