Forlik i tvist om politisk streik

Da fagforeninger i Oslo varslet politisk streik 15. november med krav om forbud mot bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området, gikk NHO ut og sa at streiken ville være ulovlig og tariffstridig. De sendte stevning til Arbeidsretten. NHOs påstand var at bare LO og forbund hadde adgang til å varsle politisk streik. Saken var berammet for Arbeidsretten i begynnelsen av februar, men før jul ble LO og NHO enige.

Enigheten innebærer at det ikke er begrensninger på hvem som kan ta initiativ til eller oppfordre til politisk streik, og at ansvaret for å varsle ligger hos den tariffpart som fatter vedtak om deltakelse eller oppfordrer til deltakelse.

Dette er forøvrig i tråd med det som har vært LOs og Fellesforbundets oppfatning.

Les protokollen her