Fortsatt flest polske innvandrere

Polakker utgjør fortsatt den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 200 personer. De utgjør dobbelt så mange som den nest største gruppen, som er innvandrere fra Litauen, med 38 400 bosatte. Disse etterfølges av innvandrere fra vårt svenske naboland, som ved inngangen til 2018 talte 35 800 personer. Den fjerde største gruppen består av somaliere, og teller 28 800 personer. 

I 2017 økte antallet innvandrere med 21 700 personer. Det er en økning på 3 prosent og utgjorde den svakeste prosentvise veksten på 20 år. Innvandrere utgjorde 14,1 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2018, og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 3,2 prosent.

Innvandrere fra Syria er i norsk sammenheng en ganske ny gruppe, men de har hatt den sterkeste veksten både i løpet av 2016 og 2017. Per 1. januar 2018 var det registrert 27 400 innvandrere fra Syria mot 20 800 året før. Syrerne er nå den femte største innvandrergruppen i Norge.

Les mer: ssb.no