Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter

Til tross for en nedgang i tilgangen på nye bygge- og anleggsordrer i 3. kvartal 2017, har veksten vært kraftig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen det siste året har særlig vært sterkt innen anleggsssektoren. Sammenliknet med forrige år har ordretilgangen i byggebransjen økt med 7 prosent, mens anleggssektoren hadde en vekst på hele 55 prosent.  

Ordreindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet viser at ordrereserven totalt har økt med 15 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2016. Beholdningen av boligprosjekter økte med hele 31 prosent i denne perioden. Fra 2. til 3. kvartal i år hadde ordrereserven totalt en økning på 3 prosent. 

Les mer: ssb.no