Fortsatt lav lønnsvekst for folk flest

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017. Med unntak av i fjor er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt siden år 2000. Den gjennomsnittlige månedslønna utgjorde 44 310 kroner, noe som tilsvarte en vekst på vel 1 000 kroner fra 2016. Både for kommuneansatte og ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn på 2,3 prosent. Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 40 400 kroner i kommunene og 44 800 i privat sektor. Blant ansatte i statsforvaltningen var den gjennomsnittlige månedslønna 48 000 kroner, noe som tilsvarte en økning på 3,3 prosent fra september 2016 til septemeber 2017.

2,4 prosent lønnsvekst for industriansatte
Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industrien utgjorde 45 460 kroner i september 2016, hvilket tilsvarte en lønnsvekst på 2,4 prosent fra 2016. 

Om lag halvparten av de industriansatte er håndverkere eller operatører av ulike slag. Begge disse gruppene hadde en lønnsvekst på 2,7 prosent. Månedslønna utgjorde henholdsvis 38 010 kroner for håndverkere og 36 860 for operatører. Sistnevnte yrkesgruppe omfatter i all hovedsak maskin- og prosessoperatører, fagoperatører, produksjonsarbeidere og sjåfører. 

Til sammenlikning hadde ledere i industrien en månedslønn på 73 150 kroner, som også tilsvarte en lønnsvekst på 2,7 prosent.

Les mer: ssb.no