Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra februar til mars, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, falt med 800 personer. I løpet av første kvartal i år har antall helt ledige gått ned med 2 800 personer, og andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er i Hordaland og Rogaland at arbeidsledigheten har falt mest.

Andelen helt ledige har gått ned med 0,2 prosentpoeng i løpet av de siste tolv måneder og lå på 2,3 prosent i mars justert for bruddet i statistikken og sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,8 prosent i mars, ned med 0,4 prosentpoeng de siste tolv månedene.

Det var registrert 66 300 helt arbeidsledige hos NAV ved utgangen av mars. Til sammen var 82 900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV i mars. Det er 9 500 færre ledige enn i mars i fjor.

Østfold og Vestfold var fylkene med høyest arbeidsledighet i mars med 3,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Finnmark med 2,9 prosent, etterfulgt av Hordaland og Aust- Agder

Les mer: nav.no