Fortsatt stabilt sjukefravær

Det sesong- og influensajusterte sjukefraværet var 6,5 prosent i 3. kvartal 2017. Dette er omtrent uendret fra kvartalet før. Sjukefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene. Det var en viss nedgang i det egenmeldte sjukefraværet  på -3,86 prosent, mens det legemeldte fraværet viste en svak oppgang på 0,35 prosent fra 2. til 3. kvartal 2017. Dermed har det totale sesong- og influensajusterte sjukefraværet holdt seg stabilt ifølge statistikken over sjukefravær.

Sjukefraværet ned 9,9 prosent siden IA-avtalen ble inngått
Sammenliknet med sjukefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sjukefraværet på 9,9 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til A-ordningen. Målsettingen i IA-avtalen var en nedgang på 20 prosent.

Les mer: ssb.no