Fortsatt vekst i bygg og anlegg

Tall for 3. kvartal 2017 viser fortsatt vekst i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Tas det hensyn til sesongvariasjoner økte bygge- og anleggsproduksjonen med 0,7 prosent fra foregående kvartal. Aktiviteten i anleggsnæringen viste 0,4 prosent vekst sammenliknet med kvartalet før. Produksjonen i byggesektoren økte i samme periode med 0,9 prosent viser nye tall fra Produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet.

Den samlede produksjonen i 3. kvartal 2017 lå 4,9 prosent høyere enn i samme kvartal året før. I byggebransjen var økningen 4,8 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2016, mens i anelggssektoren var veksten på 5,0 prosent i samme periode.

Les mer: ssb.no