Full støtte til aksjonen i Kaefer Energy

Lønnstilbudene fra Kaefer Energy har bare vært noen kroner over garantibestemmelsene, og styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, mener de Kaefer-ansatte kjemper en rettferdig kamp for en lønn å leve av. Ledelsen i Kaefer prøver å undergrave den lovlige aksjonen med massiv innleie.

Denne støtteuttalelsen ble vedtatt på styremøte i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, den 26.09.2017:

 

Full støtte til aksjonen i Kaefer Energy

Det har oppstått en lønnskonflikt i ISO-bedriften Kaefer Energy. To ganger har de ansatte stemt ned arbeidsgiverens tilbud i det lokale oppgjøret, begge gangene med stor margin. Klubben har derfor tatt i bruk såkalt dagsing, slik de har anledning til i henhold til sin overenskomst. Det betyr at de ca 100 arbeiderne på tre plattformer og to anlegg siden 29. august har fått 45 % av lønna. Arbeidsytelsen har vært tilsvarende.

Lønnstilbudene har bare vært noen få kroner over garantibestemmelsene, og styret i Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet avd 603, mener de Kaefer-ansatte kjemper en rettferdig kamp for en lønn å leve av. Ledelsen i Kaefer prøver å undergrave den lovlige aksjonen ved massiv innleie. Dette kan ikke aksepteres! Kaeferarbeiderne har derfor vår fulle støtte. Vi bevilger kr 5000,- og oppfordrer våre klubber og andre fagforeninger til å vise solidaritet.

Petter Vellesen

leder

P.S Etter at denne støtteuttalesen ble vedtatt har vi blitt gjort oppmerksomme på noen faktafeil. Klubben ved Kaefer Energy as sier dette:

Vi er nesten 400 som er omfattet av temporeduksjonen. Vi jobber på 10-12 plattformer offshore, to petrokjemiske landanlegg og ett verft. Tempreduksjonen følger av et massivt flertall av medlemmene har stemt nei til ledelsens forslag i to ulike avstemninger