Gir dispensasjon fra dagpengeregler ved permittering

Fom. 20. desember tom. 1. januar skal det ikke utbetales dagpenger ved permittering. Disse dagene kan heller ikke regnes som ventedager, står det i dagpengeforskriftene (se under).

Forskriften og rundskriv om dagpenger åpner for dispensasjon ved en del omstendigheter. I tillegg kan det også gis dispensasjon i "andre tilfeller", forutsatt at permitteringen ikke har sammenheng med høytiden. Det vil si at årsaken til permittering kunne oppstått når som helst, og at det er helt tilfeldig at det skjedde i forbindelse med julen.

Se forskriften på Lovdatas sider