Grov sosial dumping på hotell Ansgar

 

I dag aksjonerte Økokrim og Arbeidstilsynet mot Ansgar hotell. Årsaken er mistanke om grov sosial dumping. Oslo Bygningsarbeiderforening har vært involvert i saken siden september i fjor, og vi har flere ganger besøkt de bosniske arbeiderne på byggeplassen. Grunnet trusler om represalier fra firmaet, har ingen av de ansatte turt å organisere seg. Nå mener vi det er sentralt at norske myndigheter bidrar til at det ikke er de ansatte som blir straffet, slik tilfellet så ofte er når sosial dumping avsløres, med hjemsendelse og det som hører til. Vi forventer at det er de ansvarlige som stilles til ansvar, ikke arbeiderne.

 

Oslo Bygningsarbeiderforening kommer til å følge opp saken i tida som kommer. Vi registrerer at Petter Stordalen har påtatt seg ansvaret for å sikre arbeiderne tariffmessig lønn, og vil påse at så blir tilfelle. Det dreier seg med all sannsynlighet om et tosifret millionbeløp.

 

Blant de bosniske arbeiderne har vi i dag spredt følgende rundskriv på bosnisk:

 

 

Til alle ansatte hos Engra

 

Denne informasjonen kommer fra Oslo Bygningsarbeiderforening. Vi er en fagforening for alle som arbeider i byggebransjen i Oslo-området. Vi er helt uavhengig av myndighetene, og baserer virksomheten på medlemskontingent fra medlemmene våre. Vi har medlemmer fra hele Europa, inkludert Bosnia. De siste årene har vi fått svært mange utenlandske medlemmer, og vi har etter hvert mye erfaring med de spesielle problemene man kan havne i som utenlandsk arbeider i Norge.

Vi har flere ganger vært på byggeplassen Ansgar Hotell, og informert om deres rettigheter mens dere arbeider her. Vi holder tilfeldigvis til vegg i vegg med hotellet, og har forstått at dere har arbeidet opptil 300 timer i måneden. Vi vet også at dere har jobba til det som i Norge er svært dårlige lønninger. Vi har dessuten forstått at mange av dere har vært engstelige for å organisere dere, av frykt for represalier fra firmaet. Vi vil bare informere dere om at dere ikke trenger å finne dere i dette, og at det er mulig å gjøre noe med.

 

I Norge har vi et system som vi her kort vil orientere dere om. Alle bygningsarbeidere som jobber i Norge, har rett på en viss lønn. Den er forhandlet frem av fagforeninga, og siden blitt gjort gyldig for alle som arbeider på byggeplasser i Norge gjennom lov. Den ligger for øyeblikket på 125, 50 NOK pr. time, før skatt. I tillegg kommer feriepenger, som er 10, 2 % av årslønna, og 50 % tillegg for all overtid utover 9 timer dagen og/eller 40 timer uka. Disse pengene kan kreves etterbetalt. Om dere skulle være interessert i dette, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med fagforeningen. Vi kan ikke love noe, men vil bistå dere dersom dere ønsker det! Vi er til for å beskytte alle arbeideres interesser.

 

Vi har i lengre tid visst at også myndighetene har hatt et fokus på Engra, på grunn av mistanke om straffbare forhold. Vi beklager det sterkt dersom resultatet av dette blir at dere ikke lenger får jobbe i landet. Vi ønsker alle bygningsarbeidere velkommen til Norge, uansett hvor de måtte komme fra. Dersom dere kommer tilbake hit for å jobbe på andre prosjekter, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss.