I THT Bygg & Anlegg var siste ordinære lønn i uke 39

THT Bygg & Anlegg as er underentreprenør for Skanska på et prosjekt for Hydro på Vækerø i Oslo. I følge hovedtillitsvalgt i Skanska i Oslo, Kåre Thorkildsen, er ikke THT Bygg & Anlegg as registrert i StartBank. I følge Thorkildsen skal Skanska bare bruke underleverandører som er registrert i StartBank. Han sier også at de tillitsvalgte var i mot å sette denne tømrerjobben ut på anbud og ønsket at egne ansatte skulle ha denne jobben.

Regiondirektør i Skanska, Magnus Skallerud, forsvarer seg imidlertid med at THT Bygg & Anlegg as var registrert i StartBank da kontrakten med firmaet ble inngått.

Det er godt mulig at Skallerud har rett i det. Men uansett er det all grunn til å lure på om det var gjort gode nok undersøkelser i forkant på hvordan det sto til med THT Bygg & Anlegg as. I følge RavnInfo hadde revisor enkelte merknader til regnskapet for 2006. Blant annet var det foretatt ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer, ledende personer eller ansatte. Årsregnskapet var heller ikke avgitt innen lovens frist. Så skulle man kanskje tro at firmaet hadde lært av dette. Men revisor har samme merknader også for regnskapsåret 2007. I tillegg legger revisor til at det er usikkerhet vedrørende fortsatt drift. Firmaet hadde et bokført underskudd på 293 000 kroner i 2007.
De fleste av oss kan ikke vente på å få vår lønn i himmelen. Dette gjelder nok også de ansatte i firmaet. Det er mulig at firmaets styreleder tenker anderledes. For ho er også daglig leder i Full Gospel Mission i Sandefjord.
Les hele saken i Magasinett.org