Konkurser i uke 10

I uke 10 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 21 firmaer i byggebransjen, samt i 3 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

NUF = norskregistrert utenlandsk foretak

 • Betong - Vern as - org.nr 989 034 073
 • Follo Varmesenter as - org.nr 988 118 257
 • Oslo & Akershus Varme og Graveservice - org.nr 988 288 489
 • Malermester Bjørn Normann as - org.nr 946 294 128
 • Bjerke Bygg og Anlegg as - org.nr 990 575 401
 • Aqua VVS as - org.nr 987 052 848
 • Vema as - org.nr 941 032 915
 • Mal og Mur ltd (nuf) - org.nr 990 480 125
 • Pilgaard & Karlsen as - org.nr 892 244 162
 • Hein Håkenåsen - org.nr 869 924 032
 • Knut Håvard Myrås - org.nr 982 096 642
 • AT Bygg as - org.nr 986 736 042
 • Glenn Goddokken - org.nr 976 747 526
 • Syr Bygg og Vedlikehold as - org.nr 991 230 653
 • Kubicki Mrek Piotr - org.nr 992 288 051
 • Lunart Nor as - org.nr 971 070 005
 • Jevnaker Stillase og Utleie T Riise - org.nr 988 966 053
 • Loadmax Construction as - org.nr 991 878 017
 • Ravnå Håndverkstjenester - org.nr 993 755 095
 • Bygg & Rep Anders Olsen - org.nr 970 287 094
 • Forskaling og Tømrer T Lundsrud - org.nr 986 058 931

Leiefirma/Formidlingsfirma:

 • Renboligservice as - org.nr 891 949 812
 • BM Personalservice as - org.nr 986 641 130
 • Vikarformidling as - org.nr 983 829 465

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.