Konkurser i uke 11/2018

Antall konkursåpninger økte en del denne uka.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foret
 • Hansen Bygg -  org.nr 985 247 021 
 • Bjørn Solvang - org.nr 985 155 127
 • Pro Work It - org.nr 813 827 522
 • AS - Montasje - org.nr 917 722 439
 • MU Entreprenør as - org.nr 916 163 835
 • Jaroslaw Kowalski - org.nr 912 215 342
 • Renna Bygg as - org.nr 998 767 911
 • Bam Bygg Nelu Buzea - org.nr 917 988 765
 • Snekker Hubert Sobaszek - org.nr 913 757 122
 • Akershus Snekker Team as - org.nr 917 916 934
 • CDC Fasader as - org.nr 917 916 934
 • Ventitek as - org.nr 913 850 637
 • Lien Malerservice as - org.nr 914 801 834
 • Buskerud Rør as - org.nr 915 831 249
 • S - Bygg as - org.nr 976 964 446
 • Pro Landskap as - org.nr 912 016 226
 • Olsen & Lund Maskin as - org.nr 999 598 749
 • Total Solutions as - org.nr 918 710 752
 • Mikkelsen Malerservice as - org.nr 912 253 589
 • Nordbyggmaxx as - org.nr 916 102 003

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her