Konkurser i uke 12/2019

Ei ny uke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Håndverk Hus og Rehabilitering Marian Rodin Valcescu -  org.nr 917 871 035
 • MPA Bygg Warcholak - org.nr 816 763 932
 • Safer Solutions as - 999 162 584
 • Gustafsen Bygg & Flis as - org.nr 816 689 252
 • P.G.B as - org.nr 915 701 159
 • Alnabru Malermesterforretning as - org.nr 818 977 522
 • Baltomer Group (nuf) - org.nr 820 294 880
 • Total Prosjekt Norge as - org.nr 820 692 802
 • UAB Norsta (nuf) - org.nr 919 496 274
 • Stero Entreprenør as - org.nr 917 796 904
 • Bogge as - org.nr 818 136 102
 • Midthusbygg as - org.nr 979 818 181
 • FH-Bygg Sindre Espenes - org.nr 920 212 247
 • Senius Multidrift as - org.nr 917 365 563
 • MM Service as - org.nr 820 461 282
 • Espen Reinlie Tømrerservice  - org.nr 987 650 974
 • Tures GMI as - org.nr 916 333 889
 • Strømmen Gulv as - org.nr 998 200 873
 • Pukkverkspartner as - org.nr 919 696 443
 • Fjorden Bygg & Entreprenør as - org.nr 919 696 443

Leie/formidlingsfirma:

 • KM Bemanning as - org.nr 915 465 579

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her