Konkurser i uke 15/2020

Ei kort uke og nesten ingen konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 2 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Rasch Bygg as - org.nr 918 294 791
  • Norsk Bygg og Entreprenør Andiran Lionheart - org.nr 818 746 342

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her