Konkurser i uke 16/2019

Det var naturlig nok få konkursåpninger i påskeuka. Men helt konkursfritt var det ikke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 5 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.

NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • Gårds- og Hage Service as - org.nr 915 413 773
  • KMG Maskin & Utleie as - org.nr 920 948 871
  • Eges Bygg as - org.nr 918 092 404
  • Gran & Oxholm as - org.nr 918 447 385
  • Dolatabygg as - org.nr 916 350 538

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her