Konkurser i uke 17/2019

Det var ganske mange konkursåpninger denne uka, sjøl om det kun var fire arbeidsdager. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Westbacke Bygg as - org.nr 997 948 416
 • Bygg og Tømrermester Tommy Haug as - org.nr 912 046 834
 • Artur´s Maler Service Krawczyk - org.nr 911 657 325
 • Innovariv Bygg as - org.nr 915 994 482
 • Hernes Montasje as - org.nr 918 468 544
 • Multiservice v/Jon Lappebakken - org.nr 988 306 258
 • SH Byggog Eiendom as - org.nr 999 659 314
 • K - Fasadeentreprenør Kevin Karlsen - org.nr 917 436 894
 • ZJ Bygg as - org.nr 918 359 826
 • Prothermo as - org.nr 914 127 289
 • Gudbrandsdal Male og Overflatebehandling Arild Jørstad - org.nr 988 083 321
 • Teddys Persienneservice John-Teddy Hanslien - org.nr  915 878 342
 • Pawel Kaska - org.nr 997 392 981
 • Buskerud Membran Service as - org.nr 918 916 970
 • Me4 Eigedom as - org.nr 911 768 771

Leie/formidlingsfirma:

 • A Search And Consulting Guntveit - org.nr 991 035 192
 • Parce as - org.nr 913 974 360

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her