Konkurser i uke 19/2018

Ingen endringer i antall konkursåpninger fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • G.A. Hansenbygg as (tidl. Vinnsikt as) - org.nr 918 859 918
 • Rasmussen Graving & Utemiljø as - org.nr 912 580 687
 • TT Maskin & Graving as - org.nr 991 287 760
 • Byggservice Pasanen - org.nr 916 780 303
 • Stein Anlegg as - org.nr 966 736 933
 • HTH Proffen as - org.nr 916 163 444
 • Malerspesialisten as - org.nr 813 779 242
 • Vestfold Bygg og Tømrer as - org.nr 963 065 825
 • Progress Bygg as - org.nr 886 440 502
 • Rosendal Eiendomsservice as - org.nr 994 343 157
 • Rør-Rehab as - org.nr 898 699 552
 • S & M Bygg as - org.nr 916 914 725
 • JMP Tømmerbygg as - org.nr 915 884 504
 • Ole Aarestad - org.nr 975 809 188
 • Bygg Assistanse as - org.nr 916 194 641

Leie/formidlingsfirma:

 • L-S Transportpartner as - org.nr 918 480 560

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her