Konkurser i uke 19/2020

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Bermingrud Entreprenør as - org.nr 889 853 182
 • Askim Ventilasjons Entreprenører DA - org.nr 991 243 968
 • Cesary Bygg as - org.nr 915 282 911
 • M. Juska Bygningsservice - org.nr 997 517 261
 • Østfold Bolig-Teknikk as - org.nr 922 
 • Betongsliperi1 as - org.nr 918 894 462
 • Dano as - org.nr 911 988 879
 • Holtermann Rør as - org.nr 997 781 767
 • Krydsby Rør as - org.nr 921 139 179
 • Solstad Byggservice as - org.nr 913 569 601
 • KH Team as - org.nr 920 482 600
 • L&L Bygg as - org.nr 919 457 414
 • PS Bygg og Montering as - org.nr 917 527 466
 • NM Utleie as - org.nr 920 372 732
 • Tako Byggeri as - org.nr 915 560 121

Leie/formidlingsfirma:

 • Helt Med as - org.nr 920 933 971

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her