Konkurser i uke 22/2019

Kun fire arbeidsdager denne uka, og langt færre konkursåpninger enn forrige ukes verstinguke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Odd Kasper Bingen - org.nr 996 606 805
 • Topa Bygg & Service as - org.nr 915 459 633
 • Vardeberg Bygg as - org.nr 980 417 395
 • Kulvarma as - org.nr 918 777 008
 • Lille Snekkeri Molvig (tidl. Molvig Montering) - org.nr 997 581 709
 • Tom Erik Rørmyhr - org.nr 920 684 599
 • Elezi Malerservice as - org.nr 912 287 300
 • Mester Service Øst as - org.nr 918 708 707
 • Øystein Henriksen Anlegg as - org.nr 916 160 925
 • Nordic Pro Gruppen as - org.nr 919 058 757
 • Sælid Bygg as - org.nr 920 937 802
 • ABC Varmeteknikk as - org.nr 818 433 492
 • Hino as - org.nr 818 144 342
 • Nordstanbygg Stanislaw Marian Kowalski - org.nr 917 935 416
 • Hamar Gulventreprenør as - org.nr 914 080 711
 • Eiker Håndverk as - org.nr 979 764 092
 • GC Service as (tidl. Blender Entreprenør as) - org.nr 914 002 605

Leie/formidlingsfirma:

 • Sixtens Horecatjenester as - org.nr 917 864 438

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her