Konkurser i uke 23/2019

Ei ny uke med fryktelig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 29 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Estonian Installation Team as - org.nr 917 135 304
 • Ready Hytta as - org.nr  920 329 292
 • Hokling Bygg - org.nr 914 296 048
 • Scanbygg Marek Piotr Kemnitz - org.nr 914 595 606
 • Jorvang Bygg - org.nr 916 162 472
 • Bygg & Maler as - org.nr 917 010 927
 • DK Service as - org.nr 911 607 883
 • Gediminas  Gostautas - org.nr 918 478 124
 • Toemrer Sven Solbakken Limited (nuf) - org.nr 993 374 938
 • Emge Bygg as - org.nr 916 097 271
 • Icon Byggprosjekt as - org.nr 998 298 253
 • Falebakken Bygg as - org.nr 913 846 044
 • Norges Tak og Bygg Rehab as - org.nr 920 522 122
 • Aspa as - org.nr 918 122 532
 • Jessheim Service as - org.nr 917 815 461
 • Hadi Bygg og Malerservice as - org.nr 917 537 097
 • Marek Bygg Jurczak - org.nr 997 727 967
 • Marek Karabowicz - org.nr 999 173 152
 • Sasi Bygg as - org.nr 919 228 873
 • Quatro Fammily as - org.nr 919 712 775
 • MHM Service Norge as - org.nr 915 287 344
 • SKS Service as - org.nr 894 339 802
 • Kvalitet as - org.nr 917 644 969
 • Dansk Kvalitetsbygg as - org.nr 915 795 714
 • Oslo Bygg & Håndverkservice as - org.nr 915 331 521
 • Vas Bil og Byggservice as - org.nr 998 776 155
 • Zak Construction Solutions as - org.nr 917 811 393
 • Ekberg Maskin as - org.nr 919 728 663
 • Sinclair Mur og Bygg as - org.nr 989 531 034

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her