Konkurser i uke 24/2020

Denne uka var det en betydelig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 12 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Furuset Industri Service as (tidl. Bio VVS.no as) - org.nr 986 690 549
 • Agusia as - org.nr 912 174 484
 • Damin as - org.nr 921 167 458
 • Theoslobuild as - org.nr 817 424 422
 • RMG as - org.nr 994 195 360
 • Alna Maskin og Transport as - org.nr 914 938 813
 • Bjerknes Service as - org.nr 913 473 485
 • Bygg Eksperten as - org.nr 912 847 349
 • Utvendig Maling as - org.nr 913 956 281
 • PM Maskin as - org.nr 913 639 332
 • JIFS Invest as (tidl. Asker Bad og Flis as) - org.nr912 317 234
 • Oppland Bygg as - org.nr 918 052 755

Leie/formidlingsfirma:

 • Page Invest as (tidl. Veksthuset Bemanning as) - org.nr 994 023 624

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her