Konkurser i uke 28/2020

En liten økning i antall konkursåpninger den siste arbeidsuka før fellesferien. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Småjobber Gruppen as - org.nr 921 360 193
 • BMM Bygg as - org.nr 920 364 179
 • Nordic Assembly as (tidl. Norsk Byggmester as) - org.nr 820 782 232
 • Bygg 3 Service as - org.nr 993 136 115
 • Wermland Mark & Maskin AB - org.nr 824 434 832
 • Rivex as - org.nr 997 114 310
 • Bolig Entreprenør as - org.nr 921 301 537
 • ES Gruppen as - org.nr 914 308 860
 • Porsgrunn Glass as - org.nr 922 775 834
 • Assenholt Consult  - org.nr 897 131 382
 • R-Byggetjenester as - org.nr 999 307 787
 • RB Asker Bygg Robert Brzozowski - org.nr 920 145 329
 • Bygg i Tre as - org.nr 919 993 758
 • EM Bygg Mazonavicius - org.nr 921 214 847
 • Skien Stein og Bygg as - org.nr 919 422 696

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her