Konkurser i uke 3/2019

Ingen endringer i antall konkursåpninger fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlings-
firma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • AV Gruppen as - org.nr 916 195 850
 • Håndverkskontoret as - org.nr 915 582 958
 • STS Bygg as - org.nr 996 941 078
 • Tegula as - org.nr 911 763 338
 • Østberg Byggservice Patrick Østberg - org.nr 916 813 090
 • Leer Bygg & Anlegg as - org.nr 999 063 837
 • Marmax Bygg as - org.nr 998 900 352
 • Vannhuset as - org.nr 996 066 401
 • Mester Okusko - org.nr 918 890 971
 • Drømmekjøkkenet Håndverkstjenester - org.nr 994 535 536
 • Byggmester Svein Adolfsen as - org.nr 811 660 612
 • R.M.P. Services Bygg Anlegg Eiendom as - org.nr 911 739 321
 • TG Ventinor as - org.nr 915 810 357

Leie/formidlingsfirma:

 • YGS Willman as - org.nr 913 176 103

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her