Konkurser i uke 32/2018

Det var en betydelig økning i antall konkursåpninger denne uka.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • TK Bygg Entreprenør as - 917 106 010
 • Totalentreprenør as - prg.nr 916 260 326
 • 4You Entreprenør as - org.nr 917 923 655
 • RP Robert Przyluski - org.nr 997 265 637
 • PMK Bygg og Renhold Kabus - org.nr 911 936 003
 • Rør-Kompetanse as - org.nr 919 635 851
 • ZJ Bygg Zigmas Jurgutavicius - org.nr 919 070 498
 • Minigraverservice as - org.nr 913 676 033
 • 45 Bygg as - org.nr 916 034 237
 • Gla Gutta as - org.nr 918 963 723
 • Br. Bogacz ANS - org.nr 994 010 956
 • Abar Bygg Arkadiusz Wilk - org.nr 912 089 118
 • AH ByggService as - org.nr 817 240 992

Leie/formidlingsfirma:

 • JL Compliance as - org.nr 813 332 922

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her