Konkurser i uke 32/2019

Det var en økning i antall konkursåpninger denne uka.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 10 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
  • DKJ Nor-Bygg Gora - org.nr 918 891 110
  • Multigruppen as - org.nr 915 997 473
  • Oslo Bygg og Vedlikehold as (tidl. Romerike Bygg as) org.nr 816 217 032
  • Bris Tak & Fasade Joakim Nilsen - org.nr 921 174 233
  • Jar Baerum Bygg as - org.nr 918 358 382
  • KPRN Byggrehab as (tidl. Hipas Entreprenør as) - org.nr 918 705 481
  • Drammen Bygg as - org.nr 918 647 732
  • Vei og Vedlikehold as - org.nr 920 750 346
  • Østensjø Tak og Blikk Larsen - org.nr 913 099 567
  • Oslo & Akershus Utvikling as - org.nr 914 249 937

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her