Konkurser i uke 33/2018

Det var en liten økning i antall konkursåpninger denne uka.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Artick Maskin & Anlegg (nuf) - org.nr 917 214 271
 • Hoxhaj Malerservice - org.nr 993 030 155
 • P&R Bygg og Eiendom Roy-André Linnerud Johansen - org.nr 998 155 703
 • Oslo Bygningskontroll as - org.nr 913 752 236
 • Aktiv Byggmester Hamahussein - org.nr 997 431 766
 • Magnus Tordarson - org.nr 984 748 426
 • Malerfirma Lebonna as - org.nr 917 843 864
 • Håndverksbygg Vestfold as . org nr 988 440 612
 • Kåmo Bygg as - org.nr 911 664 879
 • Pipe og Peis as - org.nr 911 663 570
 • Malerspesialisten Øybakken - org.nr 916 182 198
 • JML Bygg Jurga Medzioniene - org.nr 917 900 914
 • RL Maskin as - org.nr 913 278 887
 • Utleiegutta as - org.nr 819 619 522
 • Gøy-Mal as- org.nr 818 617 542

Leie/formidlingsfirma:

 • 1st Choice Invest as - org.nr 916 663 846

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her