Konkurser i uke 35/2017

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Kurt Rafn Jensen - org.nr 984 720 807
 • Rudyk Elmax Bygg og Anlegg - org.nr 916 568 533
 • Våler Malerservice Lars Petter Thon - org.nr 815 090 772
 • Billi Riv og Bygg as - org.nr 997 126 130
 • Bim Balys Deveikis - org.nr 913 651 065
 • Pettersen Vedlikehold - org.nr 913 670 736
 • JDS Bygg as - org.nr 913 956 850
 • Andreas Bygg Judek - org.nr 987 790 547
 • Adam Fasadepuss as - org.nr 999 597 742
 • RS Anleggsdrift as - org.nr 913 486 900
 • Landsbyen Hus & Hytter as - org.nr 914 360 846
 • Pålsrud Bygg as - org.nr 915 553 516
 • Fasadeproffen Karlsen - org.nr 915 185 398
 • Ø & Co. Bygg as - org.nr 997 168 291
 • Tømrerfirma Tommy Ballestad - org.nr 993 385 506
 • PH Rørservice as - org.nr 813 174 782

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her