Konkurser i uke 37/2017

En økning i antall konkursåpninger denne uka også.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Ovidiu Ilie Håndverk - org.nr 912 484 815
 • AFC Bygg as - org.nr 914 438 985
 • Krogsbygg as - org.nr 914 721 148
 • B & AF Malerservice Bashkim Ferataj - org.nr 916 483 392
 • Nytt Hus Dajutis Vaidas - org.nr 915 733 352
 • Arx Bygg as - org.nr 915 454 089
 • Izdebski Marcin Marservice - org.nr 997 538 382
 • Vivestad Glass as - org.nr 914 738 377
 • GS Bygg as - org.nr 815 193 652
 • Vegard Lysgård as - org.nr 911 713 519
 • Byggmester Kveberg as - org.nr 993 569 097
 • SSD Saban Eganovic - org.nr 996 543 323
 • Tømrer Dahl as - org.nr 912 550 028
 • Maler Majuri - org.nr 982 271 223
 • S.B.T. as - org.nr 914 945 070
 • Glassmester Arne Støle Eftf. as - org.nr 817 690 742
 • Lukas Stillas as - org.nr 915 923 607
 • Norlida Bygg as - org.nr 915 114 512
 • Ema Rørservice as (tidl. Ema Bygg & Rør as) - org.nr 914 988 969
 • Ren Maler as - org.nr 911 625 296
 • Wilhelmsen Entreprenørservice as - org.nr 

Leie/formidlingsfirma:

 • Fagkompetanse as - org.nr 981 950 828

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her