Konkurser i uke 38/2017

Denne uka var det en nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Takfornying David Pettersen - org.nr 916 633 459
 • Bygg Gruppen as - org.nr 914 277 221
 • Telemark Vaktmestertjenester as - org.nr 998 190 150
 • Moss Hage & Vaktmesterservice  - org.nr 817 128 092
 • FP Bygg as - org.nr 914 180 503
 • Partner Michal Daniel Pobiega - org.nr 915 743 870
 • Gjerpen Bygg Robert Jedlikowski - org.nr 916 586 094
 • Aircondition Produkter as - org.nr 993 895 628
 • No. Kulesza - org.nr 916 837 852
 • SCC Montasje as - org.nr 914 742 102
 • MLB Bygg as (tidl. Mesterlaft Bygg as) - org.nr 911 854 368
 • AIB as - org.nr 913 896 157
 • Akershus Rør as - org.nr 914 923 506
 • Oslo Miljø og Byggteknikk as - org.nr 914 463 130
 • R&R Bygg & eiendomsutvikling as - org.nr 915 606 857

Leie/formidlingsfirma:

 • Rett Bemanning as - org.nr 994 807 064
 • Gardermoen Bemanning as - org.nr 915 042 600

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her