Konkurser i uke 38/2018

Ei ny uke med urovekkende mange konkursåpninger.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Inn Prosjekt as - org.nr 917 328 080
 • HGT as - org.nr 817 695 612
 • Hedmark Bygg og Eiendom as - org.nr 920 782 582
 • Iancu Byg Service Iancu Zuman - org.nr 916 041 861
 • Trygg Tak & Montasje as - org.nr 818 771 452
 • AK Hus Service Kurpiel  - org.nr 917 594 481
 • Bo Bedre Bygg as - org.nr 819 146 322
 • Melwood as - org.nr 815 865 952
 • Entreprenør Kibitlewska - org.nr 914 247 233
 • Wirgen Maskin Stian Wirgen Hanstad - org.nr 914 114 241
 • Byggleveranse as (tidl. Malermester Askautrud as) - org.nr 988 979 961
 • Akershus Mur & Stein Per Berge - org.nr 996 263 576
 • ODN as - org.nr 917 006 547
 • Aljaks as - org.nr 913 832 876
 • Timbeco Norge as - org.nr 915 270 824
 • Ronny Inngjerdingen - org.nr 916 451 423
 • Sepesz as - org.nr 915 490 131
 • Arkitekt Bygg as - org.nr 939 434 879
 • Flis og Rørservice as - org.nr 917 244 332
 • Malermester Henriksen as - org.nr 915 730 140
 • Timebygg Janik - org.nr 988 464 805

Leie/formidlingsfirma:

 • Flensby & Partnes as - org.nr 914 837 650

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her