Konkurser i uke 38/2019

Denne uka var det nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • A - Z Service as - org.nr 921 190 263
 • IVP Bygg as - org.nr 997 876 342
 • Høegh - Omdal Malerfirma - org.nr 976 030 109
 • Prestige Krynski - org.nr 989 368 044
 • Trygg Bygg as - org.nr 816 909 872
 • Gassmannen Terje Ulvolden - org.nr 986 005 242
 • RTS Invest as - org.nr 917 393 338
 • Skui Trapp as - org.nr 921 885 601
 • RTS Byggas (tidl. Rok-Holding as) - org.nr 819 919 542
 • Botten & Nori as - org.nr 917 896 747
 • TJJ Bygg as - org.nr 921 365 993
 • Epo Bygg Norge as - org.nr 917 326 630
 • MT Byggservice as - org.nr 920 601 030

Leie/formidlingsfirma:

 • Swe - Bygg Bemanning as - org.nr 916 602 227

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her