Konkurser i uke 39/2017

Fortsatt veldig høye konkurstall, og denne uka var det en betydelig økning fra forrige uke.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 4 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Kim Jakobsen - org.nr 914 089 395
 • Molvin as - org.nr 916 185 847
 • Kristoffersen Anlegg as - org.nr 914 718 783
 • Buskerud Bygg-Fasade Magnus Nilsen - org.nr 916 576 714
 • Glass & Montasje as - org.nr 914 284 104
 • NBS Bygg as - org.nr 913 558 057
 • A Plus Plus Entreprenør as - org.nr 918 403 728
 • Øyvind Marheim  - org.nr 893 421 262
 • Pilots Vako as - org.nr 913 049 292 (Los juridiske og Oslo Bygning)
 • Unik Bygg as - org.nr 916 696 248
 • KL Bygg og Transport Ana-Christina Lazae - org.nr 814 857 522
 • Harald Flaskerud as - org.nr 999 196 128
 • Hofstad-Gruppen - org.nr 915 089 844
 • K/H Rørservice as - org.nr 915 157 173
 • Svein Bøe - org.nr 983 370 586
 • Mercur VVS Entreprenør as - org.nr 997 391 829
 • K Konstruction Limited (nuf) - org.nr 915 185 231
 • GGC Bygg as - org.nr 918 272 577
 • Byggtjeneste Asker as - org.nr 916 922 841
 • Domostyk Hranaceru - org.nr 998 274 672

Leie/formidlingsfirma:

 • La Bentsen as - org.nr 913 307 208
 • To Ekstra Hender as - org.nr 916 868 693
 • Gotcare Helse as - org.nr 914 967 090
 • Renoldengros.no ,Andresen - org.nr 986 176 195

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her