Konkurser i uke 39/2018

Denne uka var det en nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Bygg Mester as - org.nr 920 504 361
 • Pers Reinhald og Snikkartjeneste Per Ivar Vedå - org.nr 963 429 932
 • Kløfta Maskindrift as - org.nr 920 659 659
 • Boa Construction as - org.nr 984 495 609
 • Lysinn as - org.nr 918 769 811
 • Tømrer J Henriksen as - org.nr 916 795 106
 • Rehab as - org.nr 915 752 578
 • Tichner as - org.nr 915 577 636
 • BWH Gulvavretting as - org.nr 892 802 602
 • Nicolic Malingservice as - org.nr 915 925 391
 • Prosjektmaler as - org.nr 912 182 746
 • Fagstillaser as - org.nr 976 518 225
 • Sarpsborg Byggkontroll as - org.nr 912 851 419
 • Fram Bygg og VVS as - org.nr 919 006 420
 • TJ Bygningstjenester Sitek - org.nr 917 823 618

Leie/formidlingsfirma:

 • Konsis Bemanning as - org.nr 917 957 444

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her