Konkurser i uke 40/2018

Det var ingen endringer i antall konkursåpninger fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Bygg og Vinduer as - org.nr 912 342 646
 • Gustavsen Anlegg - org.nr 919 353 341
 • Ventisol Montasje as - org.nr 993 221 651
 • Bent Are Jonassen - org.nr 975 810 844
 • Stor-Elvdal Bygg as - org.nr 992 233 001
 • Bad Max as - org.nr 919 277 947
 • O. Røstvold as - org.nr 998 931 886
 • TS - Bygg as - org.nr 915 746 136
 • Norway`s Design Metti Ademi - org.nr 994 603 310
 • Norditec Norway as (tidl. Q-Entreprenør as) - org.nr 916 716 125
 • Pretorius Prosjekt as - org.nr 917 839 417
 • Tagarani Bygg Service as - org.nr 914 946 980
 • Borstad Lås og Bygg - org.nr 917 579 695
 • Delfi Bygg Moldovan - org.nr 812 566 512
 • Alfa Entreprenør Service as - org.nr 9156 679 653

Leie/formidlingsfirma:

 • Per Villy Edvardsen - org.nr 975 877 086

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her