Konkurser i uke 41/2018

Antall konkursåpninger økte en del denne uka. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Bygg Express Markus Willi Dorot - org.nr 919 312 467
 • Mia Bygg Service as - org.nr 819 885 672
 • Nr 1 Bygg as - org.nr 995 318 865
 • Eiendoms Service 24 as - org.nr 915 157 181
 • Oslo og Akershus Entreprenør as - org.nr 912 491 242
 • OCN Byggservice as - org.nr 919 050 721
 • Subacius & Co - org.nr 917 772 738
 • Nor - Lit as - org.nr 889 831 162
 • TGM Norge as - org.nr 912 661 830
 • Din Maler as - org.nr 917 955 417
 • Goffengs Klimaservice as - org.nr 997 914 724
 • Telemark Rørservice as - org.nr 915 521 363
 • Oslo og Akershus Byggkonsult Thor Johnsen - org.nr 916 491 352
 • Johnsen & Martinsen v/innehaver Rørleggermester Thor Johnsen - org.nr 986 344 926
 • Topp Facility Services as - org.nr 917 457 409
 • Reproff as - org.nr 812 550 152
 • TKK Service (nuf) - org.nr 915 243 738
 • Alvydas Vaineikis Bygg - org.nr 918 434 062
 • Domus Byggservice as - org.nr 917 006 075

Leie/formidlingsfirma:

 • Inverco as - org.nr 914 037 328

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her