Konkurser i uke 41/2019

Denne uka var det en liten økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 18 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Håndverk og Armering as - org.nr 819 341 192
 • H2O Rørservice Wojtowicz - org.nr 915 871 437
 • Akershus Bygg og Anlegg as - org.nr 920 197 760
 • Bigmant as - org.nr 913 812 395
 • Zbigniew Miroslaw Byggservice - org.nr 998 563 933
 • Nordico as (tidl. Polsk Bygg og Renovering as) - org.nr 920 807 593
 • Total Entreprenør Akershus as (tidl. Østland Entreprenør as) - org.nr 920 324 061
 • Valstrand Eiendom as - org.nr 913 353 544
 • Bygg 5 as - org.nr 921 468 857
 • Viken Malerservice as - org.nr 920 715 346
 • GTS Drift as - org.nr 913 156 730
 • Geir Arnold Gjertsen - org.nr 895 627 712
 • Marcus Entreprenør as - org.nr 918 464 263
 • Hus-Service Zakrzewski - org.nr 996 736 059
 • K VVS as - org.nr 915 363 911
 • JK Vedlikeholdsservice - org.nr 919 594 365
 • Byggentreprenøren as - org.nr 922 068 178
 • Bergdølmo Anlegg as - org.nr 920 925 278

Leie/formidlingsfirma:

 • Oslo Rehab & Nybygg as - org.nr 917 753 040

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her