Konkurser i uke 4/2019

Ingen endringer i antall konkursåpninger fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Michael Hansen - org.nr 993 202 584
 • Cleanco Entreprenør as - org.nr 917 382 344
 • Jon Dahl - Bygg & Vedlikehold - 987 255 609
 • Membran Tech as - org.nr 917 104 603
 • Enter Bygg as - org.nr 918 472 789
 • Svensk Access Teknik AB - org.nr 921 565 151
 • Vestri as - org.nr 918 524 746
 • Tømrerfirma Løkkemyhr & Haugelien as - org.nr 920 590 470
 • Axaro as - org.nr 913 777 832
 • Ranum B yggservice Frank Arne Dahl - org.nr 917 614 164
 • Grenland VVS - org.nr 917 469 636
 • Drømmerør Sigurdur Reynir Helgason - org.nr 918 530 908
 • Hoff Interiør & Håndverk as - org.nr 985 168 873

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her