Konkurser i uke 44/2018

Denne uka var det en betydelig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 11 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • TVL Montasje as - org.nr 918 535 187
 • Bygg Service Stefan Bronislaw Magdziarek - org.nr 917 468 729
 • Adam Bygg Wrobel - org.nr 917 486 921
 • CLC Bygg og Anlegg as - org.nr 919 587 881
 • D.N.T. Gruppen as - org.nr 989 410 946
 • Byggimport & Service as - org.nr 994 387 561
 • DTS Maler Service as (tidl. DTS Tranport as) - org.nr 916 761 333
 • Flissenteret Håndverk as - org.nr 984 836 015
 • Deventa as - org.nr 998 689 538
 • Knycn as - org.nr 913 832 841
 • Sandefjord Ventilasjon & Montasje S. Olsen - org.nr 976 109 465

 Leie/formidlingsfirma:

 • Maitre as - org.nr 912 187 055

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her