Konkurser i uke 45/2019

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 17 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet

NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Elise Bygg as - org.nr 921 206 208
 • Byggtjenester Kurhaniewicz - org.nr 919 260 181
 • Aktivhus as - org.nr 993 880 574
 • Husform as - org.nr 818 895 232
 • MMS Bygg as - org.nr 920 154 441
 • R & N Energiconsult as - org.nr 920 560 342
 • Casa Innland as - org.nr 920 008 712
 • LCC Anlegg as - org.nr 921 617 062
 • Parktek as - org.nr 999 287 107
 • ES Bygg Maler as - org.nr 920 381 081
 • Duo Drift, Utvikling & Opplevelse as - org.nr 919 610 980
 • Jaco Enterprise & Management as - org.nr 983 027 768
 • Smith House as - org.nr 915 170 056
 • Max Klima as - org.nr 913 111 893
 • Allsidig Snekker Maciej Pacala - org.nr 917 910 227
 • Proffmax as - org.nr 913 265 823
 • FH Bygg as - org.nr 920 929 389

Leie/formidlingsfirma:

 • Dreamwork as - org.nr 998 096 480
 • Dreamwork Services as - org.nr 919 387 947

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her