Konkurser i uke 48/2018

Denne uka var det en betydelig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Entreprenør Brodahl Bygg & Eiendom as - org.nr 917 620 342
 • Bodera as - org.nr 917 078 882
 • Per Åsmund Knutsen as - org.nr 914 903 386
 • Hus & Assistanse as - org.nr 917 339 007
 • VMS Entreprenør as - org.nr 820 574 672
 • A&O Anleggsdrift as - org.nr 999 269 486
 • Vytobo Vytautas Vasaris - org.nr 916 881 878
 • Bygg Man as - org.nr 915 472 036
 • Lumi Bygg as - org.nr 815 165 152
 • Bærum Murservice as - org.nr 992 395 788
 • Kreativ Tømrerservice as - org.nr 977 360 684
 • Loghin Snekkerfirma - org.nr 915 139 507
 • Flislegger Arkadiusz Zolkiewski - org.nr 915 871 690
 • Alpha VVS & Entreprenør as - org.nr 916 863 233
 • Gunnar Jensen as - org.nr 981 900 634
 • Arkitektstua as - org.nr 982 519 837
 • Ringhus Entreprenør as - org.nr 917 078 513
 • VVS Modul - Systemer as - org.nr 911 671 034
 • Byggservice A. Skredzewskii - org.nr 915 937 829
 • Norsk Byggtech/Raymond Horn - org.nr 819 162 042
 • Frb Entreprenør Firma as - org.nr 912 049 000

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her