Konkurser i uke 51/2017

Sjøl om det er siste arbeidsuka før jul, så var det ingen vesentlig nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • NOR Byggeservice Zdaniukiewicz - org.nr 913 418 549
 • Emmanuels Snekkerservice Emanuel Ursu - org.nr 916 589 948
 • Arpas Bygg Jacek Pasinski - org.nr 913 265 459
 • CP Gruppen as - org.nr 915 379 923 (LOs juridiske og Oslo Bygning)
 • Fliada Bygg as - org.nr916 346 956
 • Teso as - org.nr 917 816 719
 • Hage og Anlegg Vestby as - org.nr 916 875 207
 • Hupo Rørteknikk as - org.nr 916 060 300
 • Hus & Rehab as - org.nr 998 604 893
 • Telemark Entreprenør as - org.nr 998 685 478
 • Baltinor as - org.nr 914 555 647
 • Byggtjenester Malakauskas - org.nr 916 657 633
 • MTR - Fredriksen (nuf) - org.nr 916 947 224
 • Uni Lien - org.nr 898 756 602
 • Glaco as - org.nr 986 274 065
 • Byggdin as - org.nr 913 510 372

Leie/formidlingsfirma:

 • Operis as - org.nr 914 409 675

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her