Konkurser i uke 51/2018

Denne uka var en av de verste konkursukene i 2018.  I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 23 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak
 • Rustad Utemiljø - org.nr 915 360 491
 • Rosini Rosen Florov - org.nr 813 587 262
 • Stål og Byggservice as . org.nr 918 646 116
 • Mjøsa Malerservice Jan Steinar Kristoffersen - org.nr 998 254 264
 • Byggservice Kristofer Kolacz - org.nr 915 478 042
 • No-Da Byg v/Henrik Jørgensen - org.nr 918 839 550
 • Fredrikstad Bygg og Rørleggerservice as - org.nr 916 652 720
 • Bygg Leader as - org.nr 920 557 619 (nyregistrert 07.03.2018)
 • Gudbrandsdal Renovering as - org.nr 920 640 966
 • Ribosa as - org.nr 912 038 564
 • Aav Bygg Thomas Nilsen - org.nr 912 238 202
 • Wolanin Bygg - org.nr 917 124 221
 • M&T Byggservice as - org.nr 918 057 625
 • NC Multiservice as - org.nr 916 885 911
 • Interfix Bygg /ved V. Gurevucius - org.nr 916 206 623
 • Pop Comfort - org.nr 899 013 522
 • Rørås Hytteservice as (tidl. Hummelfjell Bygg as) - org.nr 911 727 765
 • Martins Bygg og Hage as - org.nr 915 851 878
 • Betong og Murerentreprenøren as - org.nr 816 914 892
 • Tollan Bygg og Anlegg as - org.nr 964 506 876
 • Christiania Bygg & Håndverkservice as - org.nr 916 264 461
 • Bygg & Grunnmursteknikk as - org.nr 985 514 054
 • Hila Bygg as - org.nr 998 326 710

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her