Konkurser i uke 5/2018

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak  
 • Robert Bygg Robert Wozniak - org.nr 915 278 469
 • Grenland Entreprenør as - org.nr 915 925 723
 • Nordic Construction - org.nr 914 176 395
 • Rør & Håndverk Korrell - org.nr 817 978 002
 • Ringsaker Byggtjenester as - org.nr 916 847 351
 • V.F Tak og Fasade Vilhelm Fredriksen - org.nr 912 659 690
 • Vilhelm Fredriksen - org.nr 919 384 867
 • Gulvpartner as - org.nr 898 939 022
 • M&J Byggtjenester as - org.nr 916 295 367
 • XEO Frode Nystad - org.nr 915 784 003
 • Hus & Hjem Serice as - org.nr 998 518 385
 • Polsk Håndverk Poseliewicz - org.nr 988 613 711
 • Henrichsen Invest - org.nr 998 623 707
 • J.P. Bygg Jurijus Pavlovas - org.nr 817 926 932
 • K 2 Prosjekt as - org.nr 913 539 168
 • Bygg og Ventilasjonsservice as - org.nr 911 746 603
 • Ibega as - org.nr 998 178 339
 • Nordisk Bygg og Mannskap as - org.nr 917 285 624
 • Top-Con as - org.nr 815 109 422

Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her