Konkurser i uke 5/2019

Denne uka var det en liten nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 11 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet.
 
NUF = norskregistrert utenlandsk foretak 
 • Kjølberg Bygg as - org.nr 918 029 451
 • Fjæstad Bygg - org.nr 997 132 106
 • JM Molstad Byggservice as - org.nr 913 554 663
 • JN Cable & Construction as (tidl. Fasademur as) - org.nr 917 324 808
 • Øyvind Bolstad - org.nr 917 427 984
 • Stoilov Maler og Snekker - org.nr 914 282 802
 • HR-Mesterbygg as - org.nr 920 464 955
 • Miljøsanering Oslo as - org.nr 915 800 688
 • Adam - Service Adam Gierszewski - org.nr 913 748 980
 • MPM as (tidl. Rasfare as) - org.nr 920 391 680
 • Trefix Bygg as - org.nr 918 008 403

 Er det noen som har lønn og feriepenger til gode i disse konkursboene må de umiddelbart ta kontakt med bostyrer i hvert enkelt konkursbo.

Søknadsskjema til NAV lønnsgaranti må fylles ut og undertegnes.

Hvem som er bostyrer finner du på Brønnøysundregistrene

Søknadsskjema om lønnsgarantidekning finner du her